فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 625 CPNO
شماره: 625
كشور: چین
دوره: 9
زمان دریافت: دی 96
پذيرش: 28 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند برای هماهنگی جهت دریافت جوایز خود با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس