فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شماره
عنوان
مدرس
مهلت ثبت نام
هزینه (تومان)
ظرفیت کلاس
نوع دوره
ساعات برگزاری: جمعه 5 خرداد 1396 از ساعت 10 تا 14
1396/03/03
65,000
40 نفر
ورک شاپ

111Romain Nero، Riccardo Busi، علی سامعی
ساعات برگزاری: جمعه 5 خرداد 1396 از ساعت 10 تا 14
1396/03/03
95,000
50 نفر
ورک شاپ

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس