فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جشنواره های خارجی دارای مهلت ارسال
شماره، عنوان و کشور برگزارکننده جشنواره
ارسال اول
ارسال دوم
اعلام نتایج
جشنواره بین المللی عکس فصل پاییز ایسفا به همراه جایزه نقدی
1401/09/08
1401/09/08
دی 1401

1401/08/25
1401/09/05
اسفند 1401

1401/08/22
1401/09/05
دی 1401

جشنواره بین المللی عکس بدخشان در تاجیکستان برگزار شده و دارای مجوز (پاتروناژ) شماره 659/2022 فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ)، 651-2022 انجمن عکاسی آمریکا (PSA) و Salon.Photo 2022-068 است. عکس های راه یافته به این جشنواره، ضمن ثبت در آرشیو FIAP
1401/09/17
1401/09/17
آبان 1401

1401/07/25
1401/09/05
دی 1401

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران