فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

بایگانی جشنواره های خارجی
شماره، عنوان و کشور برگزارکننده جشنواره
ارسال اول
ارسال دوم
اعلام نتایج
1402/07/07
1402/07/23
آبان 1402

1402/07/02
1402/08/01
بهمن 1402

1402/06/29
1402/06/29
آبان 1402

1402/06/25
1402/07/07
مهر 1402

1402/06/17
1402/07/28
آذر 1402

1402/06/17
1402/07/28
آذر 1402

1402/06/10
1402/07/28
آذر 1402

انتاریو دومین استان بزرگ کانادا است که بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع (415000 مایل مربع) را پوشش می دهد. کارشناسان در مورد ترجمه دقیق "انتاریو" مطمئن نیستند.
1402/06/21
1402/07/04
آبان 1402

1402/06/03
1402/08/05
آبان 1402

1402/05/27
1402/08/05
آذر 1402

جشنواره بین المللی عکس فصل تابستان ایسفا به همراه جایزه نقدی
1402/05/26
1402/06/03
مهر 1402

1402/05/14
1402/07/06
آبان 1402

1402/05/20
1402/08/12
آذر 1402

1402/04/23
1402/05/14
مرداد 1402

1402/04/23
1402/06/07
شهریور 1402

1402/04/23
1402/05/14
شهریور 1402

1402/04/23
1402/05/03
مرداد 1402

1402/04/23
1402/04/23
مرداد 1402

1402/04/23
1402/05/10
شهریور 1402

1402/04/25
1402/04/25
مرداد 1402

1402/04/13
1402/04/26
مرداد 1402

1402/03/05
1402/04/02
تیر 1402

1402/03/05
1402/03/26
تیر 1402

1402/03/05
1402/04/16
مرداد 1402

1402/03/05
1402/03/26
تیر 1402

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران