فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شمارهنام جشنواره
کشور

مهلت دریافت

ارسال اول
ارسال دوم
  • NATIONAL Diploma (PH769)@ Maryam Khaleghizadeh

  • Fotobond Honorable Mention (PH766)@ Ebrahim Bahrami

  • PSA Gouden Medaille (PH766)@ Ebrahim Bahrami

  • GPU Honorable Mention (PH766)@ Ebrahim Bahrami

  • Rainbow Challenge Rijen Honorable Mentio (PH766)@ Seyed Reza Javadi

  • ISF Honorable Mention (PH766)@ Ebrahim Bahrami

  • Gold PSAoxygen1oxygen1 (PH768)@ Mehrzad Maghsoodian

  • Ruban FIAP (PH768)@ Mahdi Zabolabbasi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس