فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • FIP Ribbon (PH731)@ Seyed Shahabeddin Montazeri

  • Honourable Mention (PH733)@ Amin Dehghan

  • DIGIPIX GOLD (PH740)@ Amin Dehghan

  • HM (PH739)@ Ahmad Khatiri

  • Medal PSA Bronze (PH739)@ Alma Monshibaghan

  • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH734)@ Ebrahim Bahrami

  • FIAP MENTION (PH734)@ Mahdi Zabolabbasi

  • SILLE SANAT SARAYI MENTION (PH734)@ Ebrahim Bahrami

  • SILLE SANAT SARAYI MENTION (PH734)@ Mahdi Zabolabbasi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس