فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 631 آراد
شماره: 631
كشور: رومانی
دوره: 2017
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 43 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
جوایز و کاتالوگ های این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس