فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 904 FADO
شماره: 904
كشور: Portugal
دوره: 2022
زمان دریافت: 03 تیر، 1402
پذيرش: 26 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران