فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 899 هلادیوا
شماره: 899
كشور: Sri Lanka
دوره: 2022
زمان برگزاري: آبان 1401
پذيرش: 17 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH899 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/574 و  انجمن عکاسی آمریکا PSA شماره مجوز، 2022-641برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


محمد استکی عکس" move" دیپلم SSP و عکس " simple life" SSP MERIT و میرعلی پرندک عکس " Tawaf"  SSP MERIT را دریافت نمود.


و در مجموع 17 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (8عکس)، میرعلی پرندک(4عکس)، آرلن کشیشیان (3عکس)، حسین داودی (2عکس)


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران