فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 906 PINK BIRD
شماره: 906
كشور: Kenya
دوره: 2022
زمان برگزاري: آذر 1401
پذيرش: 5 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH906 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/672 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


مهدی زابل عباسی عکس" Grandson" مدال طلا جشنواره PINK و عکس " Missal2" مدال نقره سالن را دریافت نمود.


و در مجموع 5 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


علیرضا پورخان (3عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران