فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 909 خواندن
شماره: 909
كشور: Oman
دوره: 2023
زمان برگزاري: دی 1401
پذيرش: 2 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH909 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/106 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در مجموع 2 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


مرضیه شاهرودی (1عکس)، زهرا خاک پور (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران