فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 913 Chianti Roads Circuit 2023
شماره: 913
كشور: Italy
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: 127 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 13
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH913 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/081-4 و انجمن عکاسان امریکا، PSA، شماره مجوز14-2023 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


سالن Gran Prix Poggi del Chianti: FIAP 2023/081:


محمد رضا معصومی عکس " FREE OCEAN" مدال نقره و عکس " COLD ROAD" روبان افتخار و محمد استکی عکس " MARGARET" مدال نقره GPU را کسب نمودند.


سالن Gran Prix Poggi Fiorentini: FIAP 2023/082 : 


سعید عرب زاده عکس " Lili" مدال طلای فیاپ به عنوان بهترین اثر بخش تک رنگ انتخاب گردید و محمد استکی 2 عکس " SIMPLE LIFE" و "MOVE" تقدیر ویژه و عکس " SHADOW" روبان افتخار را کسب نمود.


سالن Gran Prix Poggi Aretini: FIAP 2023/083:


محمد رضا معصومی عکس " SEFIDCHAH"، محمد استکی عکس " MOVE" و سعید عرب زاده  عکس " FACE" روبان افتخار را کسب نمودند.


سالن Gran Prix Poggi Senesi: FIAP 2023/084:


محمد استکی عکس " SIMPLE LIFE " مدال طلا و عکس " MARGARE" روبان افتخار و محمد رضا معصومی عکس " SHAHDAD AT NIGHT" روبان افتخار را کسب نمودند.


و در مجموع 127 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سالن Gran Prix Poggi del Chianti: FIAP 2023/081:


محمد استکی (8عکس)، محمد رضا معصومی (8عکس)، سعید عرب زاده (8عکس)، امین بهجت (5عکس)، سید رضا جوادی (4عکس)


سالن Gran Prix Poggi Fiorentini: FIAP 2023/082 :


محمد استکی (11عکس)، محمد رضا معصومی (8عکس)، سعید عرب زاده (7عکس)، سید رضا جوادی (5عکس)، امین بهجت (2عکس)


سالن Gran Prix Poggi Aretini: FIAP 2023/083:


سعید عرب زاده (9عکس)، محمد رضا معصومی (8عکس)، محمد استکی (7عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، امین بهجت (1عکس)


سالن Gran Prix Poggi Senesi: FIAP 2023/084 :


محمد استکی (12عکس)، سعید عرب زاده (7عکس)، محمد رضا معصومی (5عکس)، امین بهجت (7عکس)، سید رضا جوادی (2عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران