فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 914 نورماندی 2023-جایزه 4300 یورویی
شماره: 914
كشور: France
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH914 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/044 و انجمن عکاسان امریکا، PSA، شماره مجوز34-2023 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


علی سامعی عکس " basket" روبان افتخار PSA و سعید عرب زاده 2 عکس "light" و "girl" روبان افتخار GPU را کسب نمودند.


و در مجموع 9 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید عرب زاده (5عکس)، علی سامعی (2عکس)، محمد استکی (2عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران