فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 915 شهر لیون 2023
شماره: 915
كشور: Singapore
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: 7 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH915 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/012 و انجمن عکاسان امریکا، PSA، شماره مجوز16-2023 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


سید رضا جوادی عکس " Homesick" روبان آبی فیاپ را دریافت نمودند.


و در مجموع 7 عکس از ایشان در این جشنواره پذیرفته شده است:


سید رضا جوادی (7عکس)


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران