فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 916 ترافی تورتس-جایزه 1000 یورو
شماره: 916
كشور: Spain، Barcelona
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: 11 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH916 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/133 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


میرعلی پرندک عکس " Cautious Fox" تقدیر فیاپ را دریافت نمود.


و در مجموع 11 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


میرعلی پرندک (4عکس)، محمد استکی (4عکس)، علیرضا پورخان (2عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران