فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 917 مجموعه جشنواره های برزیل 2023
شماره: 917
كشور: Brazil
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: 117 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 8
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH917 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/170-4 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


سالن: FIAP 2023/170- 41st International Salon of Photography Art of São Paulo


آرلن کشیشیان عکس " theory " مدال برنز FCCB، میرعلی پرندک عکس " Snow Footprints " تقدیرنامه IAAP و فرزین ناظم زاده عکس " snowy morning 3 " دیپلم FCCB را کسب نمودند.


  سالن: 1st International Salon of Photography Art of Brasília - FIAP 2023/173


فرزین ناظم زاده  عکس " Traffic " تقدیرنامه IAAP و عکس " snowy morning 5 " دیپلم BIPC ، آرلن کشیشیان عکس " theory " دیپلم CONFOTO ، میرعلی پرندک عکس " Snow Footprints" دیپلم BIPC را کسب نمودند.


سالن      1st International Salon of Photography Art of São José do Rio Preto: FIAP 2023/174


فرزین ناظم زاده  عکس " Traffic " مدال نقره FCRPB را دریافت نمود.


و در مجموع 117 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سالن: FIAP 2023/170  41st International Salon of Photography Art of São Paulo


فرزین ناظم زاده (8عکس)، امیدرضا پورنبی (5عکس)، آرلن کشیشیان (5عکس)، میرعلی پرندک (4عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، علیرضا پورخان (1عکس)


سالن: FIAP 2023/171  26th International Salon of Photography Art of Amparo


آرلن کشیشیان (5عکس)، سید احسان مرتضوی (5عکس)،  فرزین ناظم زاده (3عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)، علیرضا پورخان (1عکس)


سالن: FIAP 2023/172  3rd International Salon of Photography Art of Ribeirão Preto


فرزین ناظم زاده (7عکس)، علیرضا پورخان (5عکس)، سید احسان مرتضوی (5عکس)، امیدرضا پورنبی (4عکس)، آرلن کشیشیان (5عکس)، میرعلی پرندک (4عکس)


  سالن 1st International Salon of Photography Art of Brasília: FIAP 2023/173  


فرزین ناظم زاده (6عکس)، میرعلی پرندک (5عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)،  سید احسان مرتضوی (3عکس)


سالن   1st International Salon of Photography Art of São José do Rio Preto: FIAP 2023/174


امیدرضا پورنبی (7عکس)، آرلن کشیشیان (6عکس)، فرزین ناظم زاده (3عکس)، علیرضا پورخان (3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران