فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 918 مجموعه جشنواره های Duotones 2023
شماره: 918
كشور: Nigeria-Turkey-Albania
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: 42 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH918 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/119-121 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:  • سالن CAMERA OBSCURA Photography&Art, Nigeria: (FIAP 2023/120)


کیارنگ علایی عکس "Playing on the roof tops" روبان IAAP، میرعلی پرندک عکس " Mask and old woman " و داود رستگاری عکس "hasir" دیپلم جشنواره را کسب نمودند.  • سالن PHOTO CLUB FENIX, Tirana/Albania: (FIAP 2023/121)


کیارنگ علایی عکس " the Stroller" مدال برنز Photo Club FENIX و دو عکس " When morning begins" و "the beauty of women" دیپلم Photo Club FENIX را کسب نمودند.


 


و در مجموع 42 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:  • سالن HULKİ MURADİ Photography&Art, Mersin, Turkey: (FIAP 2023/119)


فرزین ناظم زاده (5عکس)، میرعلی پرندک (4عکس)، کیارنگ علایی (1عکس)، داود رستگاری (1عکس)  •  سالن CAMERA OBSCURA Photography&Art, Nigeria: (FIAP 2023/120)  


داود رستگاری (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، کیارنگ علایی (3عکس)، فرزین ناظم زاده (2عکس)  • سالن  PHOTO CLUB FENIX, Tirana/Albania: (FIAP 2023/121)      


کیارنگ علایی (9عکس)، داود رستگاری (5عکس)، فرزین ناظم زاده (3عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، علی سامعی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران