فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 920 جایزه 2000 $ Gran Tour delle Colline
شماره: 920
كشور: Italy
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH920 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/101-104 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


 


در مجموع 43 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:  • سالن Trofeo Arno: (FIAP 2023/101)  41°


فرزین ناظم زاده (9عکس)، سید رضا جوادی (5عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، علیرضا پورخان (1عکس)، علی سامعی (1عکس)  • سالن 21° Trofeo Colline del Chianti: (FIAP 2023/102)


فرزین ناظم زاده (5عکس)، سید رضا جوادی (2عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)، علیرضا پورخان (1عکس)


         سالن 32° Trofeo Città di Figline: (FIAP 2023/103)     


فرزین ناظم زاده (4عکس)، علیرضا پورخان (2عکس)، سید رضا جوادی (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)  • سالن 21° Trofeo Colline del Pratomagno: (FIAP 2023/104)


فرزین ناظم زاده (3عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، علیرضا پورخان (2عکس)، سید رضا جوادی (1عکس)


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران