فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 926 OCTAGON
شماره: 926
كشور: کلمبیا
دوره: 2023
زمان برگزاري: فروردین 1402
پذيرش: 23 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH926 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/339 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره محمد استکی عکس "Living In Silence" مدال طلا فیاپ و سه عکس "Move "، " Simple Life" و "Desire To Fly"  تقدیر جشنواره، حسین داودی عکس "Last Attempt" و میرعلی پرندک عکس "Shapes" مدال طلا APS را دریافت نمودند.


و در مجموع 23 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (8عکس)، داود رستگاری (4عکس)، حسین داودی (4عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، علیرضا پورخان (۲عکس)، احمد سامعی (1عکس)، یاسین قاسمی بجد (1عکس)


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران