فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 942 1400 دلار جایزه-ILYAS YILGOR
شماره: 942
كشور: Turkiye
دوره: 2023
زمان برگزاري: تیر 1402
پذيرش: 21 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH942 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/349 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره فریدون دلیری عکس " A Moment Of Peace" روبان آبی فیاپ و محمد استکی عکس "living in silence" روبان IAAP را دریافت نمودند.


و در مجموع 21 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


میرعلی پرندک (6عکس)، فریدون دلیری (3عکس)، محمد استکی (3عکس)، فاطمه معینی فر (3عکس)، محمد حسین مسلسلی (2عکس)، مهدی آشنا دوست (1عکس)، شیرکو مام آقا (1عکس)، علی سامعی (1 عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران