فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 984 Romanian Circuit 2024- Spring Edition
شماره: 984
كشور: ROMANIA
دوره: 2024
زمان برگزاري: اسفند 1402
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH984 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، FIAP، شماره پاتروناژ 2024/240-243 برگزار شده است.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در مجموع 8 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته گردید.


1پذیرش در سالن  Varadinum:


علیرضا پورخان 1عکس


3پذیرش در سالن  Moldavia:


عباس باقریان 1عکس


علی سامعی 1عکس


علیرضا پورخان 1عکس


4 پذیرش در سالن  Wallachia:


عباس باقریان 1عکس


علیرضا پورخان 2عکس


میرعلی پرندک  1عکس

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران