فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 991 Plovdiv
شماره: 991
كشور: Bulgaria
دوره: 1
زمان برگزاري: فروردین 1403
پذيرش: 41 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH991 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2024/194 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره مهدی زابل عباسی عکس " linchan " تقدیر فیاپ، عکس " Tired dog" تقدیر APB، علی ثقفی عکس " Romantic kiss" و علیرضا پورخان عکس "in the library" تقدیر IPSP را دریافت نمودند.


و در مجموع 41 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


  ابراهیم بهرامی 2عکس


  دنیا محمدی 5 عکس


   شهلا خدادادی  4 عکس


  علی ثقفی 5 عکس


  علی سامعی 2 عکس


  علیرضا پورخان 5 عکس


  فاطمه معینی فر 1 عکس


  مهدی زابل عباسی 8 عکس


  میرعلی پرندک 6 عکس


امیر حسین اباذریان 3 عکس


زهرا رضوی 1عکس


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران