فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایشگاه بین المللی عکاسی چشم دنیا در قونیه ترکیه
ثبت: 1401/05/13

به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس گالری   ( Sille Sanat Sarayi ) برگزار کننده ی نمایشگاههای فیاپ در ترکیه و خاورمیانه ، نمایشگاهی مجازی با  آثاری از از عکاسان 11 کشور با عنوان " چشم دنیا " افتتاح گردید.
این نمایشگاه با همکاری کلوپ عکس فوکوس ( نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی در ایران ) و خانه هنر خیام  از ایران سازماندهی و برگزار شده است . در این نمایشگاه 32 عکاس ایرانی حضور دارند.

عکاسان ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه بین المللی عبارتند از :
پیام احمدی کاشانی، آرش ارژنگی، محمد استکی، حامد اسماعیلی، عرفان آقابابائی، ابراهیم بهرامی، میرعلی پرندک، امیدرضا پورنبی، محمد رضا پوریان، محمد رضا چایفروش، امیر حسن پور، سینا خانبابایی، مهدی زابل عبا،سی، احمد سامعی، علی سامعی، اصغر صامتی، سید علیرضا صدری زاده، سعید عرب زاده، سامان علی نژادیان، المیرا فروزانی، آرلن کشیشیان، احمد محمد تقی شیرازی، احسان مرادی، سید احسان مرتضوی، فاطمه معینی فر، سید شهاب الدین منتظری، محمدرضا مهدی نژاد، ناصر موسوی، امیر علی نواده شهلا، امیرحسین هنرور، بهرام یزدان پناه، امیرحسین یوسفی کیساری


آثار این نمایشگاه به آدرس اینترنتی قابل دیدن برای عموم است .

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران