فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
منصور وحدانی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شروع عکاسی از سال 1383 سومین جشن تصویر سال تهران 1387 نمایشگاه عکس مرد تهران نگارخانه گلها 1387 مقام سوم بخش آزاد سومین جشنواره عکس اردیبهشت 1387 تدوینگر برتر چهارمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان 1388 سومین جشنواره عکس خلیج فارس 1388 مقام اول جشنواره منطقه ای سینمای جوان بیرجند 1389 سومین جشنواره بین المللی عکس فجر 1389 مقام سوم بخش عکس خلیج فارس پنجمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان 1389 تصویربردار برتر پنجمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان 1389 نمایشگاه گروهی نگارخانه خیابانی شهر 1389 نمایشگاه چهر های هرمزگانی نگارخانه خیابانی شهر 1389 نماشگاه گروهی 1+12 نگارخانه گرمساری 1390 تقدیر هیت داوران جشنواره فجر بندر ماهشهر 1390 مقام سوم جشنواره هرمزگان من 1391 جشنواره بین المللی عکس خیام 1391 نخستین جشنواره عکس خلیج فارس هرمزگان 1392 سومین جشنواره عکس ایرانشناسی گیا زیا 1392 نخستین جشنواره عکس انسان اعتیاد مشهد 1392 هشتمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان 1392

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران