فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ایوب خداوردیان دهکردی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شرکت در ورک شاپ های عکاسی خانه عکاسان حوزه هنری ُ- مقام اول مسابقه عکاسی جشنواره اندیشه اصفهان - عکاس روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر سال ۱۳۸۹

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران