فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی زابل عباسی
سطح عضویت:
عضو افتخاری
رزومه:
-رئیس هیات مدیره موسسه عکاسان خراسان رضوی -عضو هیات مدیر انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی -مدرس دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی -مدیر آموزشگاه آزاد هنری ملک مشهد (خراسان رضوی)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران