فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
پیام احمدی کاشانی
سطح عضویت:
عضو فعال
رزومه:
-دارای درجه هنری فیاپ ( AFIAP ) -بر‍پایی نمایشگاه های مختلفی به صورت انفرادی و گروهی در داخل کشور و خارج کشور -برگزیده جشنواره های داخلی و خارجی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران