فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی پارسائیان
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی مدیر مسئول و موسس آموزشگاه هنرهای تجسمی پارسیان مدرس دانشگاه و جهاد دانشگاهی در رشته عکاسی نویسنده کتاب ۳۱ نکته کلیدی در عکاسی مستند مولف کتاب عکاسی دیجیتال ۲۰۲۰

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران