فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حمید قاسم احمد
سطح عضویت:
عضو افتخاری
رزومه:
۱-دبیر عکس مطبوعات تخصصی از سال ۱۳۸۲ تا کنون ۲-مدیر گروه، مدرس و تدورین کننده دروس تخصصی رشته عکاسی جهاددانشکاهی دانشگاه تهران (سال ۱۳۸۴ تا کنون) ۳- چاپ هفت کتاب در زمینه عکاسی 4- چاپ بیست فریم عکس در بخش Tehran Introdution سومین کتاب جشنواره خیام سال 2016 و ...

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران