فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سعید نباتیان
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
کارشناسی کارگردانی-انیمیشن/عضو رسمی اتحادیه عکاسان استان اصفهان/دارنده گواهینامه آکسفوردسرت انگلستان/دارنده گواهینامه تی ان آراس آمریکا/دارنده گواهینامه اساتید از اتحادیه عکاسان استان/دارنده دو گواهینامه کارگاه عکاسی از فنی و حرفه ای کل کشور/دارنده مدرک عکاسی عمومی از فنی و حرفه ای/برگزاری ۴ نمایشگاه گروهی و انفرادی عکاسی/

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران