فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی منتصری
سطح عضویت:
عضو افتخاری
رزومه:
کارشناس صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران ،عضو انجمن بین المللی عکاسان آمریکا (PSA) ،حدود 15 سال فعالیت حرفه ای به عنوان گرافیست، حدود 5 سال فعالیت در زمینه عکاسی هنری ،برگزاری 2 نمایشگاه انفرادی عکس و گرافیک ،شرکت در 15 نمایشگاه گروهی عکس و گرافیک،ورود به بخش مسابقه و نمایشگاه 16جشنواره بین المللی عکس و گرافیک و 5 جشنواره کشوری،دریافت 5 روبان افتخار از جشنواره جورجیای جنوبی آمریکا 2010 مدرس مدعو دانشگاه های غیر انتفاعی در زمینه عکس و مبانی هنر

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران