فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
المیرا فروزانی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
نمایشگاه عکس بافت تاریخی بوشهر-‍‍پذیرفته شدن در جشنواره خیام ۲۰۱۸ -پذیرفته شدن در جشنواره سلامت و روان ۲۰۱۸ ـپذیرفته شدن در جشنواره خیام ۲۰۱۹ ـنمایشگاه گروهی زندگی روزمرهبوشهر ‍‍‍‍‍‍‍‍

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران