فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهیار مجرب
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاسی برای مجله مدو‍‍ تک عکاسی برای استادیو ای ام زد عکاسی برای استادیو ایندکس عکاسی برای شرکت ویستا رادین

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران