فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حسن مهرپویان
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
فارغ التحصیل برنامه سازی تلویزیون (کارگردانی تلویزیونی)سال ۱۳۷۵ از دانشگاه صدا و سیما و مونتور ارشد صداوسیما

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران