فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سارا شفیق
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
کاردانی آی تی ،لیسانس نرم افزار، لیسانس عکاسی خبری، شروع عکاسی از سال ۷۹ بصورت اماتور، عضو انجمن عکاسان میراث فرهنگی، عضو انجمن عکاسان نگاه،عضو امجمن عکاسان طنین عضو انجمن هنرهای تجسمی، گذراندن دوره انالوگ درسال 79، دوره های اکادمبک در اموزشگاه هگمتانه از سال 96 ، چندین نمایشگاه گروهی عکساسان ازاد در شهرهای مختلف ایران سال 97 و 98، نمایشگاه گروهی آموزشگاه هگمتانه سال 1397، نمایشگاه گروهی دانشگاه علم و فرهنگ سال 98، نمایشگاه گروهی مسابقه میادین دانشگاه خاتم سال 98 ، نمایشگاه گروهی میاپیک سال 98، نمایشگاه گروهی تصویر سال سال 99، کسب روبان ابی در مسابقه کتاب کشور عمان سال 98، انتخاب یک عکس در بخش عکاسی خیابانی سایت 35 اوارد کشور روسیه سال 2020، نمایشگاه گروهی سیزده مین نمایشگاه دوربین نت سال 1400، چاپ عکس در کتاب صدای عکس سال 1400، نمایشگاه گروهی عکاسان آموزشگاه هگمتانه سال 1400

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران