فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
وحید سیف اللهی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو اصلی انجمن عکاسان ایران عضو اصلی انجمن عکاسان تبلیغاتی دارای مدرک طیف از استرالیا عکاسی بابت برندهای مختلف ساعت عکاسی بابت برند کارخانه نوین چوب شرکت در نمایشگاه های خانه هنرمندان

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران