فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
فریدون دلیری
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
دارای مدرک لیسانس گرافیک و فوق لیسانس انیمیشن هستم کار عکاسی را در سال ۱۳۷۴ به صورت حرفهای برای وزارت نفت در عکاسی صنعتی و مجتمعهای صنعتی و نفتی شروع کردم و هم اکنون به صورت آزاد در زمینه های مختلف کار عکاسی انجام میدهم همچنین برای شرکتهای فیلم سازی و تبلیغاتی نیز بارهابه عنوان عکاس و کارگردان هنری فعالیت داشته ام

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران