فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حسن صفری امیرکلایی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
برگزار کننده چند نمایشگاه استانی و شهرستانی زیر مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بابلسر، مدرک عکاسی دو زبانه‌ شرکت بیش از چندین نمایشگاه عکس و کسب مقام برتر

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران