فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
رضا جاویدی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
رئیس کمیته انجمن عکاسان صنف هنرمندان تئاتر تهران عضو انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران داور بخش عکس جشنواره تئاتر ثمر داور مسابقه عکس جشنواره استانی قم برگزیده مسابقه عکس جشنواره بین المللی تئاتر فجر دوره سی و نهم برگزیده مسابقه عکس جشنواره بین المللی تئاتر فجر دوره سی و هشتم برگزیده مسابقه عکس جشنواره بین المللی تئاتر فجر دوره سی و هفتم برگزیده مسابقه عکس جشنواره بین المللی تئاتر فجر دوره سی و ششم برگزیده مسابقه عکس جشنواره بین المللی تئاتر فجر دوره سی و پنجم برگزیده تصویر سال ایران سال 99 برگزیده تصویر سال ایران سال 98 برگزیده تصویر سال ایران سال 97 برگزیده تصویر سال ایران سال 96 عکاس سایت تیوال عکاس پایگاه خبری هنرنت برگزیده 5 سال سابقه عکاسی تئاتر سابقه عکاسی از بیش از 500 نمایش برای سایت تیوال، خبرگزاری مهر، روزنامه سایه و هنرنت

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران