فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمدجعفر کروژدهی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شرکت در دو دوره نمایشگاه دو سالانه عکاسان خراسان رضوی ِ شرکت در چندین نمایشگاه و عضو انجمن عکاسان ایران عضو انجمن عکاسان ایران

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران