فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علی حیدر علیزاده
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
فعالیت در ژانر پرتره بانوان و آقایان و کودک و دریافت دیپلم افتخار از جشنواره های بین المللی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران