فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علی یوسف زاده
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
دارای مدرک بین المللی عکاسی از کشور انگلستان و شرکت در جشنواره های بین المللی عکاسی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران