فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مرضیه شاهرودی زاده
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شرکت در نمایشگاه های گروهی،پذیرش 3اثر ویک تقدیر از جشنواره ویکتور پولینسکی2022

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران