فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
عباس باقریان
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
دارای دانشنامه ازمدرسه عالی تلویزیون وسینما(گرایش فیلمبرداری)و دانشگاه هنر(گرایش رادیو تلویزیون وسینما). برپایی 13نمایشگاه عکس انفرادی وجمعی درگالری تخت جمشید(مشقهای تصویری)-موزه هنرهای معاصر( ماهیگیران جنوب )-تالار وحدت ( کوره ها- آتش و خاک )-نگارخانه رشاد( تک نگاریها )-نگارخانه سوره( ذغالپزان- بازارنشینان)- گالری مجد( راه ورهگذر-عکسهای خیابانی)- مدرسه عالی صداوسیما(بازارنشینان)و.. عضوانجمن عکاسان ایران و اتحادیه جهانی هنر عکاسی FIAPوکسب عنوان AFIAP(هنرمندفیاپ)ازاین اتحادیه جهانی - دریافت 15جایزه داخلی از جمله جایزه ویژه چهارمین جشنواره عکس سینمای جوان - تعلیم وتربیت (رشد)- مسابقه بهترین اسلاید(صداوسیما)- مدال سیزدهمین دوسالانه عکس ایران(منتخب دو عکس1394)- . . وعناوین ومدالهای خارجی ازجمله مدال نقره بیینال آسیایی عکس بمبی وجایزه 2000دلاری از این بینال(هندوستان 1983 )- مدال برنز FZS بخش مکروجشنواره بین زمین و آسمان (اسلوونی-2012)- مدال نقره fiapدر بخش عکسهای خیابانی جشنواره شاتیوا(اسپانیا-2013)- تقدیردربخش عکسهای تکرنگ جشنواره سرکوییت (هلند-2013)-مدال طلای کمال الملک ازسومین جشنواره خیام دربخش غذاومحصولات کشاورزی - مدال طلای سالن دربخش عکسهای فتوژورنالیسم جشنواره رویای بالکان(صربستان-2016)- روبان افتخاردر بخشهای سفرورنگی درجشنواره رویای بالکان(صربستان-2016)- روبان افتخارRPSدربخش طبیعت ازجشنواره corsaکشور صربستان - روبان افتخارPSAازجشنواره prespective هندوستان 2016 - تقدیرداوران جشنواره ivajec ترکیه 2016 - پذیرش عکس ازجشنواره های مختلف جهان در 30 کشورجهان ( فرانسه-هلند-اسپانیا-روسیه-آمریکا-ولز-لهستان-انگلستان-صربستان-قطر-سویس-مونته نگرو-ترکیه-هند-تایوان-ایران-آرژانتین-امارات-چین-ژاپن-اسلوونی-قبرس-ایتالیا-رومانی-مصر-بوسنی-کرواسی-مقدونیه و... - پذیرش 14عکس در سومین دوره جشنواره خیام1394-2015 - وکاندید جایزه این جشنواره در بخش غذاومحصولات کشاورزی - وسابقه تدریس عکاسی ومستندسازی وفیلمبرداری درمدرسه صدا وسیماومجتمع فرهنگ وهنر اسلامی ودانشکده صداوسیماو. . .پدیرش دو اثردرنمایشگاه تمدنهای باستانی در یونان وتقدیر ودعوت داوران این نمایشگاه برای حضور درافتتاحیه این نمایشگاه در آتن .لوح تقدیرنمایشگاه هلنیک یونان2016 - دریافت عنوان (هنرمندممتاز-ای فیاپ)ازاتحادیه جهانی هنرعکاسی-۲۰۱۷

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران