فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

راهنمای تغییر اندازه عکس

اندازه عرض 1920 پیکسل یا ارتفاع 1080 پیکسل باشد یعنی


 
اندازه عرض 1400 پیکسل یا ارتفاع 1050 پیکسل باشد یعنی
 
اندازه بزرگترین ضلع عکس 1400 باشد یعنی
Size Fa 1.png


Resize.gif

تنظیمات برای موردی که مثلا بزرگترین ضلع عکس باید 1400 پیکسل باشدSave As.gif

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران