فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
Poland
مهر 1401
2022
6
33
Monaco
شهریور 1401
2022
0
18
Serbia-Belgium-Luxembourg
مرداد 1401
2022
24
102
Sri Lanka
مرداد 1401
2022
4
29
Serbia-Montenegro
خرداد 1401
2022
20
77
Luxembourg
اردیبهشت 1401
2022
5
35
بنگلادش
اردیبهشت 1401
2022
6
35
بلژیک
فروردین 1401
2022
2
42
ایرلند،کرواسی،صربستان و .
فروردین 1401
2022
35
35
فرانسه
فروردین 1401
15
3
35

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران