فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
Sri Lanka
1402/09/05
2022
3
9
Benin
1402/08/19
2023
2
12
کلمبیا
1402/06/14
2023
6
23
Australia
1402/04/08
2023
6
19
Portugal
1402/04/03
2022
6
26
Romania
1402/04/02
2022
2
25
Bosnia & Herzegovina
1402/04/01
2022
2
20
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران