فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
Serbia-Montenegro
1401/07/11
2022
20
77
پرتغال
1401/06/30
4
0
0
مونته نگرو-آلمان-صربستان
1401/06/20
5
11
66
ایرلند،کرواسی،صربستان و .
1401/06/20
2022
35
35
بوسنی و هرزگوین
1401/06/15
6
1
50
لهستان
1401/06/15
2022
4
11
بلژیک
1401/06/15
2022
2
42
رومانی
1401/06/05
6
3
34
فرانسه
1401/06/05
15
3
35
لوگزامبورگ
1401/04/14
1
0
14
یونان
1401/03/23
1
1
9
آمریکا
1401/03/21
2017
12
243
امریکا- نیویورک
1401/03/12
2019
1
25
آمریکا
1401/03/11
2017
10
0
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران